Pisaliśmy już o przebiegu konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym (notatka z 11.2021 r.), którego krajowym laureatem  został nasz uczeń Filip Ludowicz. Tym razem kilka słów na podsumowanie. Główny organizator konkursu – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu – oprócz nagrody dla laureata krajowego, przesłał w tych dniach do szkoły upominki w postaci powerbanków  dla wszystkich 16 uczniów startujących w etapie szkolnym konkursu z 01.10.2021 r., a  pięcioro najlepszych uczestników tego etapu dodatkowo otrzymało pamiątkowy dyplom i przelew poważnej sumy na  ich konta bankowe. Serdecznie dziękujemy Fundatorowi!

     Gratulujemy uczestnikom konkursu, którzy potwierdzają swoją postawą, że warto być aktywnym, pogłębiać wiedzę i doskonalić umiejętności.

Roman Jasiński