W czerwcu 2014 roku dwaj nauczyciele z naszej szkoły podnosili swoje kompetencje z zakresu ograniczania zawartości substancji szkodliwych w żywności.  Szkolenie odbywało się w Paulinenaue w Niemczech. Panowie dzięki projektowi poznali rówież warunki kształcenia zawodowego w Niemczech. Projekt przeprowadzono w ramach programu unijnemu „Uczenie się przez całe życie”.