14 listopada uczniowie  naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym Zasad Wzajemnej Zgodności. Szczegółowy program obejmował tematykę związaną ze środowiskiem, zmianami klimatu, utrzymaniem gruntów w dobrej kulturze, ochronią wód przed zanieczyszczeniami. Poruszono również problemy zdrowia publicznego ludzi, zwierząt i zdrowotności roślin. Podjęto także tematykę związaną z dobrostanem zwierząt, ich identyfikacją i rejestracją, a także z bezpieczeństwem pasz i żywności.

W imieniu uczestników jeszcze raz dziękujemy organizatorom za zaproszenie!!!