9.00 – msza święta w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Miasteczku Krajeńskim i złożenie kwiatów pod pomnikiem.

10.30 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klasy pierwszej.

11.30 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas drugich i trzecich. Uczniowie spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych według ustalonego harmonogramu.

Przydział sal lekcyjnych

Sala nr 1 – IV TR/TŻiUG

Sala nr 2 – II c (TR)

Sala nr 4 – III TR/TŻiUG

Sala nr 5 – I TR/TŻiUG

Sala nr 6 – II b (TŻiUG)

Sala nr 8 – II a (TR/TŻiUG)