W telewizji lokalnej ukazał się materiał filmowy promujący
Ministerialne Szkoły Resortowe, w tym naszą placówkę. Zapraszamy na seans 🙂