Projekt dobiega końca. Ostatnim jego elementem była realizacja czwartego zadania aktywizującego: stworzenie kodeksu z postulatami antysmogowymi i proklimatycznymi oraz przekazanie go organowi prowadzącemu i miejscowemu organowi władzy samorządowej. Młodzież realizująca to zadanie skupiła się na smogu, jako zjawisku, które jest możliwe do załagodzenia w stosunkowo krótkim czasie poprzez działania lokalnych władz. Kodeks w formie treści opatrzonej grafikami oraz pismo przewodnie skierowane do pana Krzysztofa Jacka Oświecimskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie zostały przekazane 11 maja 2023 r. przedstawicielkom Gminy: pani Sekretarz Katarzynie Borowskiej oraz pani Justynie Rozental z referatu d.s. ochrony środowiska.

Kodeks zawiera 3 postulaty:

  • Kontynuujmy badania powietrza za pomocą MOBILNYCH PŁUC!
  • Zainstalujmy stacjonarny miernik bieżącego stanu powietrza
    z elektroniczną tablicą informacyjną!
  • Propagujmy wymianę „kopciuchów” na czyste źródła ciepła!

      Liczymy na włączenie ich do zakresu działań już prowadzonych przez Referat do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie.