W dniu 4 listopada 2016r. uczennice klasy II TŻ : Patrycja Fiszer, Patrycja Lewicz i Agnieszka Skiera, wzięły udział w konkursie wiedzy „Profilaktyka chorób nowotworowych – zdrowy styl życia” organizowanym przez Starostwo Powiatowe oraz Business Communication Group Sp.z.o.o. Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych. Tematyka konkursu dotyczyła zagadnień związanych z promocją zachowań prozdrowotnych, promocją zdrowych i zmianą złych nawyków żywieniowych oraz podnoszeniem świadomości z zakresu badań profilaktycznych.

Pomimo, iż uczennicom nie udało się znaleźć w gronie laureatów, to wiedza zdobyta podczas przygotowań do konkursu na pewno zostanie przez nie wykorzystana w życiu codziennym.

Do konkursu uczennice przygotowywała A. Machnik – pedagog szkolny.