Dziś odbyła się próba generalna przed międzyszkolną debatą Oksfordzką, w której wezmą udział nasi uczniowie. Debata Oksfordzka (uniwersytecka) ma ściśle określoną formę i rządzą nią restrykcyjne zasady. Dwie strony – przeciwnicy oraz obrońcy – debatują nad postawioną tezą. Debatę prowadzi Marszałek, który udziela głosu poszczególnym osobom, pilnuje czasu wypowiedzi i notuje uchybienia względem przyjętych norm (pomaga mu sekretarz). Niedopuszczalne jest obrażanie oponentów. Liczy się całokształt wypowiedzi – merytoryczność argumentów, poprawność językowa, a nawet ubiór osób biorących w debacie, który ma wyrażać szacunek dla siebie nawzajem.