26 kwietnia uczniowi klas czwartych ZS CKR odebrali świadectwa ukończenia szkoły        i pożegnali się z nauczycielami, pracownikami i pozostałymi uczniami. Czteroletni pobyt   w szkole niewątpliwie owocował zarówno w sukcesy, jak i porażki. Jednak wspomnienia zawsze pozostaną, a przyjaźnie przetrwają  na długie lata. Uczniowie ci zawsze godnie reprezentowali szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, pomagali         w oprawie artystycznej imprez i uroczystości szkolnych, wspomagali nauczycieli               i pracowników szkoły w przygotowaniu imprez okolicznościowych. Byli zawsze otwarci     i gotowi do pomocy, nawet jeśli musieli poświęcić na to swój własny czas. Ich działalność społeczna na rzecz szkoły i środowiska lokalnego jest nieocenioną.

Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie  otrzymali Jolanta Grzebieta z technikum żywienia i gospodarstwa domowego i  Damian Głuchowski z technikum rolniczego. Nagrodzeni również zostali uczniowie, którzy ukończyli szkołę z dobrymi wynikami w nauce i bardzo dobrym  zachowaniem byli to z technikum żywienia i gospodarstw domowego: Czarnecka Magdalena, Gadowska Anna, Aleksandra Paszkiewicz, Daria i Michalina  Piotrowskie, natomiast z technikum rolniczego: Paulina Miedzianowska, Michał Mikosz, Paweł Piechota, Maciej Semrau           i  Patryk Siekiera. Uczniowie zostali również nagrodzeni za reprezentowanie szkoły            w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, działalność na rzecz szkoły, aktywny udział  w samorządzie szkolnym i środowisku lokalnym. Wszystkim uczniom należą się gratulacje i podziękowania za wkład włożony w rozwój naszej szkoły, a wychowawcom panu Robertowi Zmitrowiczowi i Zdzisławowi  Skibickiemu podziękowania za   czteroletnią opiekę i troskę nad swoimi wychowankami.

Klasa trzecia przygotowała dla swoich odchodzących kolegów i koleżanek aulę szkolną oraz oprawę artystyczną, gdzie w zabawny sposób pokazali różne typy uczniów oraz przedstawili prezentacje multimedialną, zawierająca zdjęcia uczniów klas IV-tych                z czteroletniego pobytu w szkole.

Absolwentom życzymy zdania matury i  powodzenia w dorosłym życiu!

 A. Machnik

Zapraszamy do oglądania fotorelacji w galerii zdjęć!