ZS CKR w Brzostowie zatrudni pracownika do działu księgowości w wymiarze 0,5 etatu tj. 20 godzin w tygodniu  od 01.12.2018r. do 31.12.2019r. 

Kandydat powinien:
– posiadać wiedzę w zakresie księgowości
-znajomość ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej w tym plan kont
-umiejętność dekretacji i ewidencjonowania dokumentów księgowych
-posiadać wiedzę w zakresie rozliczania ZUS i podatków
-umiejętność rozliczania z bankami
-znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych