W czartek 10 marca 2016 r. zostało przeprowadzone szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców internatu. Zajęcia w zakresie udzielania pierwszej pomocy pt. ,,Pierwsza pomoc bez tajemnic…” zostały przeprowadzone przez wykładowcę Szkoły Policji w Pile podkom. Marcina Kolasińskiego i z-c naczelnika OSP w Miasteczku Krajeńskim Tomasza Ajsztet.
Zajęcia objęły swoją tematyką podstawowe zagadnienia pierwszej pomocy takie jak: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zachowanie drożności dróg oddechowych, postępowanie w urazach kostno-stawowych, a także czynności ratunkowe w najczęstszych nagłych stanach internistycznych (zawał mięśnia sercowego, epilepsja)
Kurs został przeprowadzony na wysokim poziomie merytorycznym i warsztatowym. Fachowa, otwarta i ciepła postawa szkoleniowców zachęciła młodzież do dalszej i głębszej edukacji w tym zakresie.

E. Ajsztet