Jak co roku uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, która odbyła się w ZS nr 2 CKU w Pyrzycach. Współorganizatorem konkursu był Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie. Startowaliśmy w czterech blokach tematycznych. Reprezentowali nas: gastronomia – Błażej Budnik – klasa III,
produkcja zwierzęca – Szymon Kanke – klasa II oraz Mikołaj Nowak – klasa III,
produkcja roślinna – Adam Żołędziewski i Hubert Lach – obaj z klasy II,
mechanizacja rolnictwa – Adrian Śliwiński – klasa II.

Dziękujemy wszystkim startującym.