Dnia 17 kwietnia 2015 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w eliminacjach okręgowych OWiUR, które odbyły się na terenie Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach. Organizatorem był Komitet Okręgowy olimpiady przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie  Technologicznym w Szczecinie.

     Nasi uczniowie – wyłonieni w eliminacjach szkolnych, które odbyły się w październiku 2014 r. – reprezentowali szkołę w czterech blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe.

Jak zwykle, rywalizacja obejmowała 2 etapy: pisemny w postaci testu jednokrotnego wyboru i praktyczny składający się z trzech zadań. Ostatecznie nasi uczniowie odnieśli duży sukces: 3 osoby uzyskały tytuły laureatów i oprócz dyplomów i nagród rzeczowych zakwalifikowały się do etapu centralnego, który odbędzie się w dniach 29-30 maja 2015 r. w okręgu olsztyńskim.

Nasi laureaci to:

Wojciech Kończak – I miejsce w bloku produkcja zwierzęca,

Wojciech Warpiński – III miejsce w bloku produkcja zwierzęca,

Kamil Chmura – II miejsce w bloku produkcja roślinna

      Gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia w etapie centralnym! Dziękujemy pozostałym uczestnikom oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do eliminacji okręgowych, zwłaszcza pani Joannie Kosterka-Sieczka i panu Jerzemu Żabikowi – opiekunom tegorocznych laureatów.