Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie informuje, o zamiarze przekształcenia 4-letniego technikum w technikum 5-letnie. Zmiana dotyczy obu nauczanych kierunków. Załączamy projekt zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący przekształcenia technikum. Ewentualne uwagi i opinie prosimy zgłaszać do 22 lutego.