W dniu 18 maja 2023 r. Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ogłosił  przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Wymiana pokrycia dachowego na nowe wraz z termomodernizacją dachu na budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie”.

https://zsckrbrzostowo.ssdip.bip.gov.pl/2023-zamowienia-publiczne-podlegajace-ustawie/wymiana-pokrycia-dachowego-na-nowe-wraz-z-termomodernizacja-dachu-na-budynku-zespolu-szkol-centrum-ksztalcenia-rolniczego-im-michala-drzymaly-w-brzostowie.html