Kandydaci do szkoły proszeni są o dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum
i wyników egzaminu gimnazjalnego w dniach od 22.06.2018r. do 25.06.2018r. do godz.15:00.