Nasze owce mają nową letnią rezydencję z widokiem na stawek. Lokatorami rezydencji są również konie.