Prezentujemy naszą nową ulotkę promująca projekt:

School Company Union – Students get in touch with local food production companies. 
Bez tytułu