1 kwietnia br. w godz. 16.30 – 17.30 odbyło się szkolenie

dla rodziców i nauczycieli ZS CKR w Brzostowie

nt. „Dopalacze oraz inne narkotyki – współczesne

wyzwanie”,

które przeprowadzili pracownicy Placówki Kształcenia

Ustawicznego EURO Consulting w Pile.