Terminy egzaminów poprawkowych:

28.08.2017 r. o godz. 8:00 egzamin poprawkowy z: języka angielskiego, biologii i matematyki
29.08.2017 r. egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych
22.08.2017 r. o godz. 9:00 poprawkowy egzamin maturalny z matematyki