Ustny angielski  24 sierpnia 2015 o godzinie 8:30

Pisemna matematyka 25 sierpnia 2015 o godzinie 9:00