Wojtek Warpiński, Kamil Chmura oraz Wojtek Kończak wzięli udział w finale Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej. Wojtek został laureatem! Wszyscy trzej finaliści będą zwolnieni z teoretycznej części egzaminu zawodowego i otrzymają indeksy na wybrane uczelnie wyższej w Polsce. Jesteśmy dumni!