5 lutego klasa druga świętowała półmetek edukacji w naszej szkole. Zabawa była przednia. Bawili się zarówno drugoklasiści, osoby towarzyszące, jak i  grono pedagogiczne. Do stołu podawali koledzy i koleżanki z klasy III. Dj-em był Aurel Chrzanowski z klasy IV.

Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy, klasa druga składa gorące podziękowania.