W dniach 11-13 czerwca 2022 r. na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płońsku odbyły się III Krajowe Dni Pola. Odwiedziliśmy to miejsce w poniedziałek 13 czerwca  uczestnicząc w „Dniu Młodego Rolnika”. Chłopcy z klasy pierwszej  technikum rolniczego  byli bardzo zadowoleni z szerokiej oferty wystawy, mogąc obejrzeć najnowsze osiągnięcia techniki rolniczej, porozmawiać z wystawcami oraz zapoznać się z bogatą kolekcją  wielu odmian różnorodnych gatunków  roślin uprawianych na poletkach doświadczalnych.

       Dziękujemy organizatorom  wystawy rolniczej za zaproszenie oraz wyrażamy uznanie za tego rodzaju formułę przeprowadzenia  Dnia Młodego Rolnika  – oprócz typowego zwiedzania wystawy, uczniowie zaproszonych szkół mogli wziąć udział w lekcjach terenowych poruszających ciekawe tematy,  w tym: tłoczenie oleju na zimno, bioróżnorodność i gra edukacyjna BioSmartFarm, ochrona pszczołowatych, identyfikacja chorób i szkodników zbóż, ocena wilgotności gleby, nowoczesne narzędzia do zarządzania stadem, wykorzystanie danych meteorologicznych w ochronie roślin.
Co ważne: czuliśmy się  zaopiekowani, gdyż grupom uczniowskim byli przydzieleni kompetentni  przewodnicy, którzy wskazywali ciekawe miejsca i oprowadzali  nas po rozległych poletkach doświadczalnych MODR w Płońsku. 

Roman Jasiński