Uczniowie chętni na konsultacje w dniach 15 – 19 czerwca br.  z danego przedmiotu oraz przygotowujące do egzaminu zawodowego,  zgłaszają się u wychowawcy do 13 czerwca.  

Uczeń korzysta z konsultacji po przekazaniu w sekretariacie szkoły formularza zgody (jeśli wcześniej go nie przekazał).

Konsultacje będą odbywać się według ustalonego przez Dyrektora harmonogramu, umieszczonego na stronie internetowej szkoły.