Zgodnie z art.33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie, Brzostowo 69, 89 – 350 Miasteczko Krajeńskie ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się tutaj.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, wpłynęła jedna oferta, złożona przez Project HUB Sp. z o.o. Oferta ta została wybrana.