Jak zapowiadaliśmy, 23.10.2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku odbył się finał konkursu międzyszkolnego dla uczniów  szkół rolniczych z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego pn. „Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie 2018”. Wzięło w nim udział siedem 3-osobowych drużyn ze szkół prowadzących nauczanie w zawodach rolniczych i leśnych. Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Hylla, Mikołaj Kulczyński i Weronika Król, która zastąpiła
w ostatniej chwili  nieobecnego kolegę.

Rywalizacja prowadzona przez inspektorów PIP i KRUS odbyła się w dwóch etapach: pisemnym (test pytań zamkniętych) oraz ustnym dla sześciu uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w części pierwszej. Do tego grona dostała się nasza Weronika, która po serii sześciu pytań uplasowała się na pierwszym miejscu. Brawo!

W rywalizacji drużynowej nasi uczniowie uzyskali czwarte miejsce, a pierwsze miejsce
i puchar uzyskał Zespól Szkół CKZiU w Złotowie, który będzie w nagrodę organizatorem przyszłorocznej imprezy.  

Organizatorzy konkursu (KRUS i PIP), jak zwykle,  ufundowali cenne nagrody rzeczowe dla laureatów oraz upominki dla wszystkich uczestników i ich opiekunów. Dziękujemy także gospodarzom, ZSCKZiU w Wyrzysku, za miłe przyjęcie i poczęstunek.

Roman Jasiński