Od 01 września 2015 r. w naszej szkole będą funkcjonowały tylko szkoły dla młodzieży
tj. technikum i zasadnicza szkoła zawodowa.