Mieszkańcy internatu pożegnali zacnie tegoroczny karnawał. Na auli szkolnej odbyła się dyskoteka.