Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów informuje o możliwości wsparcia finansowego zakupu repliki Sztandaru Szkoły. Fundatorzy, którzy dokonają wpłaty na kwotę powyżej 500 zł, zostaną upamiętnieni na drzewcu Sztandaru.

Wpłaty na konto 50 8937 0007 0000 3610 2000 0010 można dokonać do 15.08.2021r .