W dniu 6 marca 2019 r. o godz. 16.00 w auli szkolnej  obędzie się szkolenie dla rodziców nt. „Jak wspierać uczenie się dziecka – ucznia technikum”, które przeprowadzi pani dr Danuta Kitowska kierownik Pracowni Doradztwa Centrum Kształcenia Nauczycieli w Pile.

Po szkoleniu wszyscy nauczyciele będą dostępni dla rodziców.