Odbiór świadectw dojrzałości będzie możliwy od wtorku – 11 sierpnia 2020 r. 

od godziny 12.00 w sekretariacie szkoły.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, informuję, że odbiór świadectw będzie się odbywał w obowiązującym w miejscach publicznych reżimie sanitarnym, którego przestrzeganie jest bezwzględnie wymagane, tj. osoba dokonująca odbioru musi być zaopatrzona w maseczkę lub przyłbicę.

Dyrektor szkoły

(-) Michał Tuliszewski