OLYMPUS DIGITAL CAMERAAleksadra Pawlaczyk uczennica klasy I technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie zdobyła III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o AIDS/HIV pod hasłem „AIDS – wczoraj, dziś, jutro”, organizowanej przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i Starostwo Powiatowe w Pile. Olimpiada skierowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu  pilskiego, łącznie wzięło udział 38 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych. Zakres tematyczny olimpiady był dość obszerny, od pytań dotyczących profilaktyki AIDS, po pytania odnoszące się do statystyki.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 grudnia w Starostwie Powiatowym w Pile, podczas którego Wicestarosta oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny wręczyli laureatom olimpiady   dyplomy i nagrody.  Po raz pierwszy udało się uczennicy naszej szkoły zdobyć tak wysokie miejsce, z czego jesteśmy bardzo dumni. Zarówno Oli, jak i Kindze Michałek, która również wzięła udział w olimpiadzie serdecznie dziękujemy za  przygotowanie się do niej i gratulujemy zwycięstwa. Uczennice do olimpiady przygotowywały panie Emilia Ajsztet i Agnieszka Machnik.