Miesiące przygotowań, stos dokumentów, lekkie podekscytowanie przed wkroczeniem w nieznane.. ale to już za nami. Teraz możemy się już tylko cieszyć, ale rówież zakasywać rękawy do pracy, ponieważ nasza szkoła została partnerem w programie Erasmus plus! Oznacza to, że nawiązaliśmy współpracę ze szkołami: niemiecką – AugustaBenderSchule oraz włoską – The Istituto di Istruzione Superiore „Stanga”.
Od strony formalnej nasza współpraca to partnerstwo strategiczne – długoterminowe, dwuletnie. Mamy jednak nadzieję, że jest to dopiero początek naszych działań na polu międzynarodowym, a przyjaźnie zadzierzgnięte podczas trwania tego projektu, przetrwają próbę czasu i będą owocować jeszcze długo po jego zakończeniu.
Nasze międzynarodowe przedsięwzięcie nosi tytuł: School-Company-Union: Students get in touch with local food production companies. Uczniowie nawiązują współpracę z lokalnymi producentami żywności). Oznacza to, że będziemy zajmować się szeroko pojętym przemysłem spożywczym i jego zapotrzebowaniem na wykształconych pracowników. Skupimy się również na samej żywnością – od strony jej składu chemicznego i technologii produkcji. Głownie będzie interesowała nas branża mleczarska.
Młodzież będzie miała okazję nabyć konkretne kompetencje z zakresu „odnalezienia się” na rynku pracy, odpowiedniego zaprezentowania swoich umiejętności pracodawcy na rozmowie kwalifikacyjnej. „Gwoździem programu” będzie teoretyczne i empiryczne poznanie technologii produkcji wyrobów z mleka.
W czasie trwania projektu zaplanowaliśmy trzy spotkania młodzieży – po jednym w każdym z krajów partnerskich. Przez najbliższe dwa lata będziemy rozwijać nasze zdolności interpersonalne. Będziemy przełamywać bariery – może u niektórych uczestników – nieśmiałości, u niektórych – językowe.. Będziemy poznawać kulturę Niemiec i Włoch i damy poznać siebie z jak najlepszej strony. Zawalczymy ze stereotypami. A indywidualnie – miejmy nadzieję – nawiążemy przyjaźnie.

Months of preparations, piles of documents, excitement before going into unknown area …. Luckily all is behind us. Now we really enjoy the result but also we are ready to work hard because our school is a partner in Erasmus Plus program. This means that we have started cooperation with schools from abroad: Germany – Augusta Bender Schule and Italy- The Instituto di Istruzione Superiore “Stagna”. As the formal side of the cooperation is based on strategy partnership – long-term, for two years time. We strongly believe that it is just the beginning of our activity on the field of international cooperation. Friendship and positive relations, which surly appear during the program, will be strong enough to survive for many years. Our international program is called School-Company-Union: Students get in touch with local food production companies. The students will start cooperation with local food producers. That means that we are going to work on widely defined food processing area. One of the biggest part will be focused on the job market directed to food industries. We will be working on food processing as well- we will be involved in milk and milk products – its chemical and technological background. The teenagers will have a chance to learn how to be a perfect applicants for specific vacancies. The clue of the cooperation is the possibility to take part in a real interview conducted by professional headhunter in Germany and to be involved in cheese production in Italy. There are three mobilities planned during Erasmus Plus for one in each country. For the next two years we will broaden our horizons in interpersonal relations. We will work for integration, breaking language and shyness barriers. We want to learn about German and Italian culture as we want to be known better by our co-partners. We are going to face with stereotypes and create real friendship…..