Dnia 16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.
Celem tego dnia jest przede wszystkim uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji. To przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę czy religię.
Tolerancja nie musi oznaczać akceptacji czyjegoś zachowania czy poglądów.
Tolerancja to poszanowanie czyichś zachowań czy poglądów nawet wtedy, gdy nam się one nie podobają.
Z okazji Dnia Tolerancji młodzież z Internatu wraz z wychowawcą stworzyła plakat pod hasłem „Wszyscy jesteśmy równi”.