19 listopada przedstawiciele trójek klasowych oraz przedstawiciele Samorzadu Uczniowskiego naszej szkoły zebrali się w auli szkolnej, aby wspólnie wypracować Kodeks Etyczny Uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie. W kodeksie tym znajdą się takie zagadnienia jak wygląd i strój ucznia, zachowanie uczniów podczas przerw i lekcji, stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły. Zebrane konkretne zachowania zostaną opisane w dokumencie, z którym już niedługo będą mogli zapoznać się wszyscy uczniowie i nauczyciele ZS CKR w Brzostowie.