Kategoria: Rozwój kształcenia zawodowego (Page 2 of 97)

XIX Olimpiada Przedsiębiorczości 2024

11 kwietnia nasz uczeń Marcin Drab z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, wziął udział w  finale centralnych eliminacji XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Hasło przewodnie tegorocznej edycji olimpiady to ,,Zrównoważone przedsiębiorstwo: gospodarowanie zasobami, oddziaływanie na otoczenie, godna praca”. Do finału w wyniku eliminacji przystąpiło 100 najlepszych uczniów ze szkół średnich z całej Polski, spośród 6759 uczestników olimpiady. Marcin jako uczestnik finału uzyskał indeks na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach.

Gratulujemy Marcinowi tak wysokiego miejsca w jednej z największych olimpiad przedmiotowych w naszym  kraju!!!

Szkolenie na temat inseminacji

       Przedstawiciele Centrum Pozyskiwania Nasienia „INSEFARM” w Śmiłowie przeprowadzili w naszej szkole 20 marca 2024 r. warsztaty dotyczące pozyskiwania nasienia i inseminacji loch. Zgromadzeni w auli uczniowie kształcący się w zawodach: technik weterynarii oraz technik rolnik, zapoznali się z działalnością spółki Insefarm w zakresie rozrodu trzody chlewnej, w tym: warunków utrzymania knurów o najwyższych walorach genetycznych, procedur pozyskiwania nasienia, jego porcjowania i konserwacji oraz zasadach i metodach inseminacji loch. Szczególną uwagę zwracali na zapewnienie bioasekuracji. Najciekawsza była prezentacja przyborów do inseminacji oraz sposobu jego użycia z wykorzystaniem modelu narządów rozrodczych lochy.

  Serdecznie dziękujemy Pani Alicji Rogusz oraz Panu Maciejowi Łęgowskiemu za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia. W maju spotkamy się ponownie z kolejnym tematem dotyczącym chowu i hodowli świń.

« Older posts Newer posts »
Skip to content