Autor: admin (Page 1 of 43)

„LEGO dla każdego”

 30 listopada  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach  „Gra komunikacyjna z klockami LEGO”, które miały na celu uświadomienie młodzieży znaczenia skutecznej komunikacji podczas pracy zespołowej i w relacjach interpersonalnych. Warsztaty  przeprowadzili przedstawiciele Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, którzy również zapoznali  uczniów z  ofertą edukacyjną uczelni.

Umowa o współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości podpisana!!

30  listopada br. pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie,  a Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu została podpisana umowa o współpracy. 

Celem umowy jest prowadzenie wspólnych przedsięwzięć na rzecz wspierania uczniów, studentów i pracowników obu placówek w rozwijaniu umiejętności i kompetencji pozwalających w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym. Współpraca odbywać się będzie w formie warsztatów, projektów, czy wspólnych działań promujących zarówno ZSCKR w Brzostowie, jak i WSZiB w Poznaniu.

 Tego dnia  w ramach współpracy, odbyły się  warsztaty dla uczniów  „Gra komunikacyjna z klockami LEGO”, przeprowadzone przez wykładowców WSZiB w Poznaniu.

PROJEKT KROKUS 2022

Po raz kolejny uczniowie z ZS CKR wzięli udział w międzynarodowym projekcie Krokus, upamiętniającym półtora milionów dzieci, które zginęły podczas II wojny światowej. W ramach projektu wsadziliśmy cebulki kwiatów, które zakwitną na wiosnę i są zwiastunem nadziei i rodzącego się życia. Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu. Pamiętamy!

Konsultacje dla rodziców!!!

W dniu 26 października br. w godzinach 17-18 odbędą się w szkole  konsultacje dla zainteresowanych rodziców – możliwość indywidualnych spotkań  z   nauczycielami i specjalistami.

Serdecznie zapraszamy!

Zajęcia praktyczne w terenie

Zajęcia praktyczne w terenie to najlepszy sposób, aby zapoznać się z urządzeniami wodnymi w okolicy. Dzięki współpracy ze strażnikami obiektów, zwiedziliśmy zbiornik retencyjny Mielimąka, jaz i zbiornik Borowo oraz jedną z najstarszych w Europie, śluzę ziemną w Krostowie. Uczniowie poznali zadania i funkcje urządzeń melioracyjnych oraz omówili ich zabiegi konserwacyjne i naprawcze. Zajęcia praktyczne prowadzone przez Marcina Semraua, przybliżyły uczniom problem regulacji stosunków wodno-powietrznych w glebie oraz przeciwdziałania skutkom  suszy.  

« Older posts
Skip to content