Nabór trwa

Zapraszamy do ubiegania się o przyjęcie do technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum rolniczego. Wolne miejsca wciąż czekają !

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozbiórki dwóch budynków gospodarskich tj. obory i chlewni zlokalizowanych na terenie działki nr 250/30 położonej w Brzostowie gmina Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski.

Do zakresu prac wykonawcy należy:

  • powołanie kierownika budowy (robót) oraz prowadzenie dziennika rozbiórki,
  • odpowiednio zabezpieczyć teren rozbiórki,
  • umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
  • rozebranie ścian budynku, ław fundamentowych, fundamentów głębokich, dachu i pozostałości stropu,
  • wywóz gruzu, wszystkich elementów ław fundamentowych i fundamentów głębokich, a także elementów pokrycia dachowego i jego utylizacja,
  • wyrównanie terenu.

Szczegółowy zakres prac w odniesieniu do rozbiórki określa projekt rozbiórki oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ofertę należy złożyć na druku (zał. nr 1) wraz z oświadczeniem (zał. nr 2).

Ofertę proszę złożyć pisem nie w terminie dodnia

24.07.2019r. do godz. 15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Michała Drzymały w Brzostowie, Brzostowo 69,

 89-350 Miasteczko Krajeńskie

e-mail: brzostowo@wp.pl

Numery kontaktowe w sprawie: tel. 67 2874411

4 Foulee

7 czerwca członkowie koła jeździeckiego działającego przy ZSCKR w Brzostowie mieli okazję obserwować zmagania jeźdźców podczas międzynarodowych zawodów w skokach przez przeszkody 4 Foulee CSI4 *, które odbyły się na Hipodromie Wola w Poznaniu. Dzięki uprzejmości organizatorów poznaliśmy zasady organizacji zawodów, pracy na parkurze, oraz w stajni sportowej. Wraz z gospodarzem toru Panem Szymonem Tarantem obejrzeliśmy parkur przed jednym z konkursów i poznaliśmy zasady jego budowy i sposób przejazdu. Znaleźliśmy przy tym przeszkodę na 4 foulee. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie, a Panu Szymonowi za poświęcony nam czas.

Zaszufladkowano do kategorii wyjazdy

Początek nowej współpracy

W piątek, 24 maja 2019 roku odwiedziła naszą szkołę delegacja niemiecka , z zaprzyjaźnionego z Powiatem Pilskim Schwalm-Eder, znajdującego się w Hestii.Celem spotkania było nawiązanie współpracy między naszą szkołą, a jej niemieckim odpowiednikiem: Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule. Poczynione zostały pierwsze rozmowy i jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie uczniowie ZSCKR w Brzostowie wyjadą już pod koniec października br. z wizytą do swoich niemieckich kolegów .

Zaszufladkowano do kategorii goście

Szkolenie z podłokietnikiem

Wczoraj odwiedził nas przedstawiciel firmy Agrolmet p. Łukasz Masiakowski. Zaprezentował możliwości podłokietnika Smart Touch firmy VALTRA. Uczniowie byli bardzo zainteresowani szkoleniem, chętnie próbowali swoich możliwości wypróbowując sprzęt. Być może już niedługo nasi uczniowie będą mogli korzystać z podobnego sprzętu na co dzień.