Autor: admin (Page 3 of 88)

„Sztuka życia, czyli o dobrych manierach”

Dobre maniery to sposób bycia, zachowywania się, wysławiania, to wszystko to co świadczy o naszej wartości. Jako ludzie kulturalni budzimy szacunek, sympatię, postrzegani jesteśmy na lepszych i inteligentniejszych. Nienaganne maniery stanowią właściwą drogę do osiągnięcia sukcesu.

Dnia 20 września 2021 r. w internacie odbył się quiz na temat dobrych manier, podczas którego młodzież miała możliwość wykazania się wiedzą jak również poznania wybranych zasad savoir -vivre.

Osoby, które w quizie zdobyły największą liczbę punktów to:

1.Weronika Kowalska i Martyna Elicka

2. Gracjan Zieleń

3. Zuzanna Kubińska

Serdecznie gratuluję zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękuję za wspólną zabawę.

Wychowawca Monika Tomko-Nowak

KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU BHP W ROLNICTWIE

     Udział naszej szkoły w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach stał się już tradycją. Od kilku lat uczestniczymy także w organizowanym podczas tych targów konkursie pn. „Znam zasady i bezpiecznie pracuję w rolnictwie”. Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Poznaniu w ten sposób promują wśród młodzieży szkół rolniczych z Wielkopolski ideę bezwypadkowej pracy rolników.

     Pisemny test wiedzy wyłonił finalistów z czterech szkół w danej sesji konkursu. Laureaci tej części wzięli następnie udział w części ustnej polegającej na rozwiązywaniu zadań na podstawie sytuacji
i zdarzeń przedstawionych na slajdach. Z naszej szkoły do finału zakwalifikował się Alan Witulski
z klasy II TR, który ostatecznie uzyskał czwarte miejsce i został uhonorowany nagrodą rzeczową.

Dziękujemy za udział naszych uczniów w Wystawie i Konkursie.

PRÓBNY ALARM

     W naszym internacie toczy się intensywne życie młodzieży szkolnej. Istnieje w związku z tym ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Na tę okoliczność na początku roku szkolnego wychowawcy oraz szkolny inspektor ds. bhp przedstawili wychowankom obowiązujące regulaminy
i zasady pobytu w internacie oraz przeprowadzili szkolenie z zakresu bhp.

     Dnia 22 września 2021 r., w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności wychowanków w zakresie bezpieczeństwa, przeprowadzono próbny alarm pożarowy. Przebieg ewakuacji obserwował pan Tomasz Ajsztet – naczelnik OSP w Miasteczku Krajeńskim, szef firmy szkoleniowej z zakresu bhp
i ochrony przeciwpożarowej. Pan Tomasz omówił następnie przebieg ewakuacji i przeprowadził instruktaż dotyczący udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,  w tym ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie.

      Dziękujemy serdecznie za profesjonalne przeprowadzenie tych zajęć.

Retoryka zdaniem Michała Rusinka

22 września na zaproszenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile, uczestniczyliśmy w spotkaniu z panem Michałem Rusinkiem – literaturoznawcą, tłumaczem, pisarzem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Byłym sekretarzem Wisławy Szymborskiej. Wysłuchaliśmy wykładu o roli umiejętnego wyrażania swoich myśli za pomocą słów. Nauczyliśmy się w jaki sposób mówić, żeby przekonać odbiorcę do swojego zdania.

Michał Drzymała według Marka Fijałkowskiego

Na początku września uczniowie z klas pierwszych mieli okazję zapoznać się bliżej z życiorysem Michała Drzymały. Charyzmatycznym prelegentem był pan Marek Fijałkowski historyk i regionalista, kierownik działu historycznego Muzeum Regionalnego w Pile. W opowieści, którą usłyszeli uczniowie Drzymała jawił się jako „człowiek z krwi i kości”, a niekoniecznie pompatyczny bohater.

« Older posts Newer posts »
Skip to content