Serdeczne podziękowania dla Wiktorii Włodarek i Dominiki Bartoszek z klasy II TŻiUG za udział w powiatowej Olimpiadzie  Wiedzy  o HIV/AIDS  pod hasłem „AIDS – wczoraj, dziś, jutro” , która odbyła się 2 grudnia br.  w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile. Organizatorem konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny  oraz Starostwo Pilskie. Mino, że nie udało się stanąć na podium, to należą się podziękowania dla Wiktorii i Dominiki  za pracę, jaką włożyły w przygotowanie do konkursu.