Poniedziałkowe zajęcia praktyczne dla uczniów klasy II technikum rolniczego odbyły się pod hasłem żywienia drobiu oraz bilansowania dawki pokarmowej.
Specjalista  firmy Cargill Poland Sp. z o.o., Pan Szymon Wicherski przedstawił młodzieży najnowsze trendy żywieniowe poprawiające efektywność produkcji nieśnej kur. Uczniowie pod okiem żywieniowca mieli okazję ułożyć dawkę  optymalną dla danej grupy produkcyjnej ptaków.

Panu Szymonowi serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.