Goście u Drzymały

 

W poniedziałek gościliśmy w naszej szkole delegacje amerykańsko-kanadyjską, którą urzekła historia Michała Drzymały. Goście poznali historię naszego patrona, także obejrzeli pamiątki o bohaterze zgromadzone w izbie pamięci. Byli zafascynowani odwagę Drzymały
i z ciekawością poznali część polskiej historii.


Do trzech razy sztuka

Po dwóch udanych spotkaniach w Mosbach w Niemczech  oraz Cremonie we Włoszech przyszedł czas na trzecie, a zarazem ostatnie. Zdecydowano, że odbędzie się ono w Polsce. Uczniowie ZSCKR w Brzostowie gorąco przywitali koleżeństwo z Niemiec oraz Włoszech, którzy od 23 do 30 kwietnia gościli w polskich domach. Uczniowie pracowali razem nad projektem: “School Company Union: Students get in touch with local food production companies”. Czytaj dalej

XLI olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

21 kwietnia 2017 r. w  obiektach ZS nr2 CKU w Pyrzycach odbyły się eliminacje okręgowe OWiUR przeprowadzone przez egzaminatorów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Nasza młodzież, pod opieką nauczyciela Zbigniewa Odora,  przystąpiła  do konkursu w trzech blokach: produkcja zwierzęca (Bartłomiej Gniot i Adam Kanke), mechanizacja rolnictwa (Dominik Przybylski) i gastronomia (Małgorzata Drzewiecka i Sandra Manthai). Niestety, Marcin Piątek, który wygrał eliminacje szkolne w bloku produkcja roślinna, ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w tej rywalizacji. Dziewczęta z klasy czwartej uzyskały 22. i 27. miejsce, Dominik 11. miejsce, Adam 6. miejsce, a Bartek 1. miejsce. Gratulujemy dobrych wyników, szczególnie Bartkowi, który zajmując pierwsze miejsce w bloku produkcja zwierzęca, oprócz dyplomów i nagród rzeczowych uzyskał kwalifikację do etapu centralnego, który odbędzie się w czerwcu w okręgu lubelskim.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom za udzieloną pomoc w przygotowaniach tych uczniów do konkursu: pani Joannie Kosterka-Sieczka (jej podopieczny został laureatem pierwszego miejsca), pani Dobrochnie Szydełko oraz panom: Jerzemu Żabik i Zbigniewowi Odor.

Roman Jasiński – szkolny koordynator konkursów

Zaszufladkowano do kategorii Sukcesy

IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwi

Finał centralny odbył się 20 kwietnia 2017 roku na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie. Brał w nim udział Mateusz Wolski z klasy I TR, który uzyskał tytuł finalisty. Jak  co roku, było wielu konkurentów ze szkół całej Polski, a tylko 5 z 86 startujących uzyskało  tytuł laureata oraz nagrody, w tym roczne stypendia i indeksy warszawskiej uczelni. Niestety nasz reprezentant nie znalazł się w gronie tych pięciu laureatów. Spróbujemy w przyszłym roku!

Opiekun: Roman Jasiński


Zaszufladkowano do kategorii Sukcesy