30 marca  br. uczniowie klasy pierwszej technikum ZS CKR w Brzostowie  uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym pt. „100 km/h przez życie” w wykonaniu artystów z Krakowskiego Centrum Profilaktyki, które odbyło się dzięki uprzejmości Gminnego Domu Kultury i środków finansowych GKRPA. Spektakl  z jednej strony poruszał tematykę przyjaźni, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a z drugiej przestrzegał przed zabójczymi skutkami sięgania po środki uzależniające. Pogadanka, która była elementem całego spotkania miała na celu uświadomienie młodzieży konsekwencji zachowań ryzykownych oraz nieodwracalności każdego wyboru życiowego.

A. Machnik