…to stały punkt w kalendarzu najbardziej liczących się wydarzeń branży hodowlanej w Polsce. Podczas jej tegorocznej edycji zwiedzający mogli podziwiać blisko 2000 okazów zwierząt niemal wszystkich ras gospodarskich i hodowlanych, zdobyć fachową wiedzę z zakresu hodowli i pielęgnacji zwierząt, a także brać udział w oryginalnych pokazach i konkursach.

Podczas targów obyła się również najważniejsza w kraju prezentacja i profesjonalna ocena zwierząt hodowlanych, którą uwieńczyło wręczenie trofeów i dyplomów

czempionom w wielu kategoriach.
Wśród nagrodzonych znalazły się: buhaj RONALD, rasy Blonded’aquitaine oraz buhaj NIKT, rasy Blonded’aquitaine, oba będące własnością ROLNICZEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ w CHRUSTOWIE. Zwierzęta na ringu prezentował nasz szkolny kolega PAWEŁ RYCHLIK.

Organizatorom pokazów chodziło nie tylko o podziw dla zwycięzców, wielokrotnie podkreśli, że wykonują ważną i potrzebną pracę na rzecz ochrony ras rodzimych
i zachowanie cennej bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń.
Kolejna wystawa dopiero za dwa lata, ale organizatorzy KWZH, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt już myślą o zwiększeniu ekspozycji i nowych atrakcjach dla zwiedzających
z Poznania i terenów wiejskich.